Ponúkam preklady v nasledovných jazykových kombináciách:

 • z angličtiny do slovenčiny
 • z nemčiny do slovenčiny
 • zo slovenčiny do angličtiny
 • zo slovenčiny do nemčiny

Zabezpečujem:

 • rýchle vyhotovenie prekladu, aj do 24 hodín
 • pohodlné a rýchle objednávanie telefonicky alebo elektronicky
 • špecializujem sa na preklad z oblasti farmácie, medicíny a zdravotníctva
 • pri prekladoch využívam CAT nástroje SDL Trados Studio a memoQ

Príklady prekladaných dokumentov:

 • dokumentácia o skúšanom lieku (IMPD)
 • dokumentácia k registrácii lieku
 • farmakologické štúdie
 • formulár informovaného súhlasu
 • formulár na hodnotenie kvality života
 • internetové stránky farmaceutických spoločností
 • klinické protokoly
 • lokalizácia softvérov z medicínskych prístrojov
 • lekárske správy
 • materiály pre pacientov zúčastňujúcich sa klinického skúšania
 • návod na použitie (Instruction for Use – IFU)
 • nežiaduce udalosti
 • označenie obalu výrobku
 • pacientom oznamované výsledky (Patient Reported Outcomes – PRO)
 • písomná informácia pre používateľov/pacientov
 • príručka pre skúšajúceho
 • súhrn charakteristických vlastností lieku
 • toxikologické správy
 • vedecké články
 • vzdelávacie materiály pre osobu pracujúcu pre sponzora v pozícii monitora (Clinical Research Associate – CRA)
 • zabezpečenie overenia vytvorenej jazykovej verzie softvéru priamo na potenciálnych pacientoch – Cognitive Debriefing
 • záznamový formulár účastníka klinického skúšania (Case Report Form – CRF)

Štandardné ponúkané služby zahŕňajú:

 • zachovanie pôvodnej úpravy
 • základná korektúra prekladu zameraná na kompletnosť, formálnu správnosť a úpravu prekladu
 • dodanie prekladu na akomkoľvek médiu alebo elektronickou poštou
 • archivácia prekladu

Výhody pre stálych zákazníkov:

 • optimálna kvalita prekladu: poznáme špeciálnu terminológiu a požiadavky zákazníka, pracujeme s
  prekladateľskými pamäťami vytvorenými pre konkrétneho klienta (zabezpečenie jednotnosti terminológie)
 • možnosť zadávania zákaziek 24 hodín denne 7 dní v týždni, a to bez akýchkoľvek príplatkov