Cenu za preklad účtujeme podľa počtu slov vo východiskovom texte. Cena za slovo závisí od rozsahu objednávky, odbornosti východiskového textu, rýchlosti vyhotovenia prekladu, atď. Štandardná sadzba za slovo pri preklade odborného textu je 0,08 EUR + DPH.

Pri objednávke prekladu textu v rozsahu menej ako 250 slov preložený text dodávam výhradne formou emailu a účtujem minimálnu fixnú sadzbu, t.j. 20 EUR.

Cena za preklad sa určuje na základe celkového počtu slov vo VÝCHODISKOVOM texte.

Vykonávam aj jazykové korektúry a aktualizácie už preložených textov. Základná sadzba je 0.04 EUR/slovo východiskového textu, resp. pri aktualizáciach a editácii účtujem hodinovú sadzbu. Základná hodinová sadzba je 20 EUR/hod.

Súčasťou poskytovanej služby je balík štandardných služieb. Stáli zákazníci získavajú automaticky ďalšie bezplatné výhody.