Preložte si nohy...
ostatné preložíme my.

P
otrebujete preložiť dôležité dokumenty z oblasti medicíny? Ste tu správne. Ako vyštudovaná prekladateľka odboru Prekladateľstvo / Tlmočníctvo vám ponúkam dlhoročné skúsenosti v oblasti farmaceutických a medicínskych prekladov pre rôzne spoločnosti zaoberajúce sa humánnymi liekmi, vakcínami, veterinárnymi prípravkami, zdravotníckymi pomôckami, klinickým skúšaním, biotechnológiami, atď.

Moje vedomosti z oblasti medicíny sú vďaka bohatým skúsenostiam s prekladmi v tejto oblasti pomerne rozsiahle, nie však potvrdené univerzitným vzdelaním. Môj pracovný okruh kolegov preto zahŕňa aj samotných lekárov s vynikajúcimi jazykovými znalosťami v rôznych lekárskych oblastiach, ktorí mi v prípade potreby poskytujú konzultácie, napríklad pri výbere správnej terminológie.

Prekladám hlavne do slovenského jazyka, v prípade prekladov do iného ako materinského jazyka je súčasťou služieb aj korektúra od rodného hovorcu.

Využívaním prekladateľských pamätí a rôznych CAT nástrojov je zaručená jednotnosť terminológie a časová efektívnosť pri preklade. Zaplatíte za reálne prekladané slová, pričom opakovaný východiskový text nie je viacnásobne účtovaný. Ku každému prekladu pristupujem individuálne, presnosť a kvalita sú zaručené.

Takže, potrebujete niečo preložiť?
Preložte si nohy, to ostatné nechajte na mňa…

KONTAKTUJTE MA

S radosťou sa postarám o vaše preklady. Napíšte mi na martina@medi-trans.sk.

FAQ

FAQ: Podrobné informácie o tom, ako by mohla naša spolupráca vyzerať...